(Анчин аавын минь үг)

***

Горхи…
Уул усны зөөлхөн амьсгал
Буйд хангайн
Намуухан горхи жингэнэнэ
Горхины хөвсгөр цагаан манан
Манан дунд анир нэгэн гөрөөс
Анир нэгэн гөрөөс зул улаан
Зул улаан гэрэл горхинд өнжинө

/Час улаан гур шүлгийн хэсгээс/

Advertisements